محصول واتساپ مارکتینگ شامل 4 بخش زیر است:

 

بخش اول : 20 قانون مهم واتساپ برای جلوگیری از مسدود شدن شماره شما  – مدت آموزش : 40 دقیقه

بخش دوم: معرفی و چگونگی خرید نرم افزار ارسال پیام انبوه از سایت خارجی- مدت آموزش : 11 دقیقه

بخش سوم : چگونگی کارکرد نرم افزار ارسال پیام انبوه – مدت آموزش : 54 دقیقه

بخش چهارم: کار عملی و ارسال تبلیغ برای مشتریان – مدت آموزش : 27 دقیقه 

 

جزئیات بیشتر در رابطه با ارسال پیام انبوه توسط واتساپ